S M T W T F S
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
<< 2019/01 >>

2010.11.22(Mon)


你要我留在这地方


你要我和他们一样1P | 【 寓宣 】 | com(0)|2010.10.28(Thu)


冬天了,连阳光都显得慵懒。


宣崽:妈妈冬天了,我要穿的暖暖的。


 


宣崽:妈妈不要拍,我还没准备好。


 冬日 | 【 寓宣 】 | com(0)|2010.08.26(Thu)


这几天天气终于凉快,降温了。


今早起了个大早,乘着无阳光有凉风,带着宣崽外拍。


还是一脸死相.........      楼下,院子,花园 | 【 寓宣 】 | com(0)|


/